Verejné obstarávanie


www.opvai.sk

https://www.opvai.sk/

Obstaranie inovatívnej technológie na prípravu substrátu na chmeľovej báze s liečivými účinkami pre rôzne spracovanie, napríklad v procese tvorby liehoviny v rozsahu do 5000 t/rok.

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je obstaranie technologického vybavenia a vybudovanie výrobného procesu pre prípravu substrátu na chmeľovej báze s liečivými účinkami s ďalším využitím napríklad vo výrobe nealkoholického piva a piva s pozitívnymi účinkami na vybrané zdravotné problémy bez konzervačných látok či výrobe zdravej liehoviny v obmedzenom rozsahu. Súčasne je cieľom vytvorenie malého školiaceho centra, spojeného s technologickým vybavením pre realizáciu vzdelávacích školení v oblasti prípravy produktov zdravého životného štýlu a zdravých produktov.

Realizácia projektu:

Projekt je realizovaný v potravinárskej prevádzke v Liptovskom Mikuláši.

 

Výsledkom aktivity bude:

 Na základe doterajšej realizácie prípravy substrátu na chmeľovej báze v technológií o objeme 60 l (brutto) budú realizované procesy spojené s premietnutím doterajších výsledkov do budúcej produkcie s väčším objemom. Získaný produkt má nízky obsah alkoholu ( do 0,5% ) a má vysoký predpoklad pre rýchle prepojenie s veľkovýrobou.

obr.č.1. : varný systém pozostávajúci z rmutovacej kade a scedzovacej nádoby

 

Obr.č.2: kvasné nádoby n prípravu substrátu na chmeľovej báze

 

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ.

https://www.opvai.sk/

Vyzva na predlozenie ponuku stabilizacny system Arch Caffe
Priloha c. 3 Vyzvy opis predmetu zakazky stabilizacny system Arch Caffe
Priloha c. 2 Vyzvy ZoD stabilizacny system Arch Caffe
Vyzva na predlozenie ponuku marketing Arch Caffe
Priloha c. 2 Vyzvy ZoD marketing Arch Caffe

Arch caffe zmluva pivovar technologia 1 final zmluva a dodatok

Arch caffe zmluva pivovar technologia 1 final zmluva a dodatok 1

DODATOK1 stabil system Arch

zmluva stabilizacny system1

Projekt pivovar

ARCH CAFFE

Nothing found.